به فروشگاه امیر خوش آمدید

شماره تماس:
09301024500

آدرس تلگرام:
@baharrestttan

آدرس ایمیل:
labkhand6630@yahoo.com

آدرس اینستگرام:
www.instagram.com/wwwfroshgahamiircom

آدرس فروشگاه:
دارآباد، خیابان قیدی، پلاک 2

شربت به لیمو ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

17,000 تومان

شربت بهارنارنج ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

17,000 تومان

شربت سکنجبین ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

17,000 تومان

شربت گل سرخ و زعفران ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

23,000 تومان

شربت نعنا ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

17,000 تومان

عرق دارچین ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

13,000 تومان

عرق گل گاوزبان ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

11,000 تومان

گلاب دوآتیشه ممتاز بهارستان کاشان 1 لیتر

29,000 تومان